โปรแกรมฝึกอบรม

ลำดับ หลักสูตร (In-House Traing และ Public Traing) สถานที่ รายละเอียด
1
หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัย
- จป.ระดับเทคนิค
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- จป.ระดับหัวหน้างาน
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- จป.ระดับบริหาร
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3
หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้น
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4
หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5
หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น(4 ผู้)
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
6
หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7
หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้านสูง
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
8
หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
9
หลักสูตรบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
10
หลักสูตรระบบคุณภาพ ISO 9001
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
11
หลักสูตรการบริหารองค์กร
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
12
หลักสูตรความรู้ทั่วไป
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี พ.ศ.2565

เดือน จป.หัวหน้างาน

ศูนย์ฝึกอบรม AP-ONE
จป.บริหาร

ศูนย์ฝึกอบรม AP-ONE
จป.เทคนิค

ศูนย์ฝึกอบรม AP-ONE
คปอ.

ศูนย์ฝึกอบรม AP-ONE
มกราคม
-
-
-
-
กุมภาพันธ์
-
-
-
-
มีนาคม
10 - 11
-
-
-
เมษายน
-
21 - 22
-
พฤษภาคม
12 - 13
-
-
19 - 20
มิถุนายน
16 - 17
23 - 24
-
-
กรกฎาคม
7 - 8
-
20 - 22
-
สิงหาคม
9 - 10
25 - 26
-
18 - 19
กันยายน
15 - 16
-
-
-
ตุลาคม
10 - 11
27 - 28
-
-
พฤศจิกายน
17 - 18
-
-
-
ธันวาคม
15 - 16
-
-
-
ค่าสมัคร
1,800 บาท/ท่าน
1,800 บาท/ท่าน
1,800 บาท/ท่าน
3,000 บาท/ท่าน
ค่าสมัครสมาชิก
1,600 บาท/ท่าน
1,600 บาท/ท่าน
1,600 บาท/ท่าน
2,700 บาท/ท่าน
ค่าสมัครอบรมออนไลน์
1,500 บาท/ท่าน
1,500 บาท/ท่าน
1,500 บาท/ท่าน
2,500 บาท/ท่าน

Address

219/29 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Phone

037-620141, 083-7782523

E-mail

training2.ap1@gmail.com

SAFETY FIRST