AP-ONE HISTORY

บริษัท เอพี-วันคอร์ปอเรชั่น คือ ผู้นำด้านอุปกรณ์นิรภัย และ ความปลอดภัยทุกประเภทมากกว่า 100 รายการ                 เป็นผู้นำงานบริการด้านความปลอดภัยในประเทศไทยส่งมอบความไว้วางใจ คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ                 คุณภาพดี มาตรฐานสากล อาทิเช่น รองเท้าเซฟตี้, หมวกนิรภัย, แว่นตาเซฟตี้, ถุงมือกันสารเคมี, ชุดกันสารเคมี,หน้ากากกันสารพิษ, อุปกรณ์กันตก, อุปกรณ์เซฟตี้ Cleanroom และ ESD Products

บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

History

บริษัท เอพี – วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจด้านความปลอดภัย ด้วยการจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555 ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัท 1 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ AP – ONE

ธุรกิจเริ่มแรกของ AP – ONE เป็นธุรกิจบริการโดยบริการบุคลากรด้านความปลอดภัยในทุกระดับให้กับ SITE งานก่อสร้าง และโรงงานต่างๆ เป็นหลัก

ทั้งนี้ AP – ONE ได้ดำเนินธุรกิจด้านบริการบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2556 ได้มีการขยายธุรกิจควบคู่กันไป ในส่วนของการจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย และเมื่อ พ.ศ.2560 AP – ONE  ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะมณีกรุ๊ป ภายใต้แบรนด์สินค้า BESTSAFE

นอกจากนั้น AP – ONE ได้ขยายธุรกิจเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พ.ศ. 2559 เริ่มรับงานรับเหมาก่อสร้างและการซ่อมบำรุง โดยรับงานแรกคือ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย โรงงานโออิชิ เทรดดิ้ง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

พ.ศ. 2559 เริ่มรับงานฝึกอบรม ดังนี้

– หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย

– หลักสูตรติดตั้ง ตรวจสอบ และรื้อถอนนั่งร้าน

– หลักสูตรความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างใหม่ และลูกจ้างทั่วไป

และสำหรับ พ.ศ. 2560 AP – ONE ได้ขยายธุรกิจประเภทงาน TRADING เพิ่มขึ้นอีก 1 ธุรกิจ

ปัจจุบัน AP – ONE ได้ดำเนินธุรกิจทั้ง 5 ประเภท ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และไม่หยุดนิ่ง ที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่ดีขึ้นให้คงอยู่ในสังคมไทยต่อไป ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นทางด้านคุณภาพและบริการให้กับลูกค้า

 

ใบประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
5/5

ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ house Training และในแบบ Public Training” โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม Ap-one corporation co.,ltd (บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด) จังหวัดปราจีนบุรี

CONTACTS

Address

219/29 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Phone

037-620141, 083-7782523

E-mail

training2.ap1@gmail.com