ความปลอดภัย คือ หัวใจของเรา

เป็นผู้นำงานบริการด้านความปลอดภัยในประเทศไทยส่งมอบความไว้วางใจ คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ

บริษัท เอพี-วันคอร์ปอเรชั่น คือ ผู้นำด้านอุปกรณ์นิรภัย และ ความปลอดภัยทุกประเภทมากกว่า 100 รายการ                 เป็นผู้นำงานบริการด้านความปลอดภัยในประเทศไทยส่งมอบความไว้วางใจ คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ                 คุณภาพดี มาตรฐานสากล อาทิเช่น รองเท้าเซฟตี้, หมวกนิรภัย, แว่นตาเซฟตี้, ถุงมือกันสารเคมี, ชุดกันสารเคมี,หน้ากากกันสารพิษ, อุปกรณ์กันตก, อุปกรณ์เซฟตี้ Cleanroom และ ESD Products

COMPANY PROFILE

› บริษัท เอพีวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วันที่ 13 มกราคม 2555

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135555000668

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

ที่ตั้ง เลขที่ 219/29 .2 .ท่าตูม .ศรีมหาโพธิ .ปราจีนบุรี 25140

โทรศัพท์ & แฟกซ์ : 037-620141

มือถือ : 085-8903038, 098-3132023

› E-mail : apichart.safety@gmail.com, kamonrat.safety@gmail.com

ใบประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
5/5

ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ house Training และในแบบ Public Training” โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม Ap-one corporation co.,ltd (บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด) จังหวัดปราจีนบุรี

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำงานบริการด้านความปลอดภัยในประเทศไทยส่งมอบความไว้วางใจ คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการแก่ลูกค้า

จุดมุ่งหมาย

–  มุ่งมั่นที่จะบริหารงานในเกิดความปลอดภัยต่อพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนภายในบริษัท

– มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

SAFETY FIRST