ผลงานการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ปี 2558

3 โ ค ร ง ก า ร

หลักสูตร

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้น สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซิลเวอร์ แซค โปรดักชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เทคนิคคัล โซลูชั่น จำกัด

In – House Training

หลักสูตร

ฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งนั่งร้าน และการตรวจสอบนั่งร้าน

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สวรรค์ คอนสตรัคชั่น แอน แมเนจเม้นท์ จำกัด

In – House Training

หลักสูตร

ฝึกอบรมการบริหารงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เขตบางคอแหลม ร่วมกับบริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

In – House Training

Address

219/29 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Phone

037-620141, 083-7782523

E-mail

training2.ap1@gmail.com

SAFETY FIRST