หลักสูตร ระบบคุณภาพ ISO 9001

In-House Training Course​

ลำดับ หัวข้อ ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย สมัคร VIP
1
การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบ ISO 9001:2015
1 วัน
พนักงานทุกระดับ
2
การจัดระบบงานจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
1 วัน
ฝ่ายจัดซื้อ
3
การจัดการระบบงาน HR ตามระบบ ISO 9001:2015
1 วัน
ฝ่ายบุคคล
4
การทำ Internal Quality Audit
1-2 วัน
หัวหน้างาน
5
การทำ Internal Audit & Management Review
1-2 วัน
หัวหน้างาน
6
Hunman Resource Risk Assessment
1-2 วัน
ฝ่ายบุคคล
7
Requirements & Implementation ISO9001:2015
1-2 วัน
ฝ่ายบุคคล
8
หลักสูตรข้อกำหนดและการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
1-2 วัน
ฝ่ายหัวหน้างาน/บริหาร

Address

219/29 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Phone

037-620141, 083-7782523

E-mail

training2.ap1@gmail.com