ความปลอดภัย คือ หัวใจของเรา

เป็นผู้นำงานบริการด้านความปลอดภัยในประเทศไทยส่งมอบความไว้วางใจ คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ

หลักสูตรพิเศษ

In-House Training Course​

ลำดับ หัวข้อ ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ราคา/ท่าน สมัคร VIP
1
การจัดทำระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ISO45001
1 วัน
ทุกระดับ
3,000
2
การพัฒนาภาวะผู้นำด้านความปลอดภัย อย่างยั่งยืนด้วย

7 อุปนิสัยสำหรับผู้มีประสิทธิผลสูง
2 วัน
ทุกระดับ
5,500
3
การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยในถูกวิธี
1 วัน
ทุกระดับ
5,500

Address

219/29 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Phone

037-620141, 083-7782523

E-mail

training2.ap1@gmail.com