ความปลอดภัย คือ หัวใจของเรา

เป็นผู้นำงานบริการด้านความปลอดภัยในประเทศไทยส่งมอบความไว้วางใจ คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

หลักการและเหตุผล

          การทำงานบนที่สูงจัดได้ว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่สูง ซึ่งตามกฎกระทรวง ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 หมวด 11 การทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง การพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการลดอุบัติเหตุจากการทำงานในที่สูงให้มีประสิทธิภาพ ผู้ที่ทำงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักการและหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป

หัวข้อการฝึกอบรม

  • กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง
  • สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง
  • แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
  • อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการป้องกันการตกจากที่สูง

Public Training Course

วันที่อบรม รุ่นที่ สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร สมัคร VIP
10 ก.พ. 63
0001
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2,500
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
5 มิ.ย. 63
0002
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2,500
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
7 ต.ค. 63
0003
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2,500
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร

In-House Training Course​

รุ่นที่ สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร สมัคร VIP
0001
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Coming soon

Address

219/29 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Phone

037-620141, 083-7782523

E-mail

training2.ap1@gmail.com