ความปลอดภัย คือ หัวใจของเรา

เป็นผู้นำงานบริการด้านความปลอดภัยในประเทศไทยส่งมอบความไว้วางใจ คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ

หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนมีความปลอดภัยในการทำงาน
  • เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานอย่างปลอดภัย
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และสอดคล้องที่กำหนดให้

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
  • ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Public Training Course

วันที่อบรม รุ่นที่ สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร สมัคร VIP
24 เม.ย. 63
0001
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2,500.-
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
3 ส.ค. 63
0002
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2,500.-
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร

In-House Training Course​

รุ่นที่ สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร สมัคร VIP
0001
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Coming soon

Address

219/29 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Phone

037-620141, 083-7782523

E-mail

training2.ap1@gmail.com