หลักสูตร ความรู้ทั่วไป

In-House Training Course​

ลำดับ หัวข้อ ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย สมัคร VIP
1
Problem solving and decision making
1-2 วัน
หัวหน้างาน
2
การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล
1 วัน
หัวหน้างาน
3
การสื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่น
1 วัน
หัวหน้างาน
4
ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จ
1 วัน
หัวหน้างาน
5
การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
1 วัน
หัวหน้างาน
6
การจัดการความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ (Power of Mindset)
1-2 วัน
พนักงานทุกระดับ

Address

219/29 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Phone

037-620141, 083-7782523

E-mail

training2.ap1@gmail.com