หลักสูตรการบริหารองค์กร

In-House Training Course​

ลำดับ หัวข้อ ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย สมัคร VIP
1
เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา
1 วัน
หัวหน้างาน
2
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
1 วัน
หัวหน้างาน
3
การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารงานผลิต
1-2 วัน
ฝ่ายบุคคล/หัวหน้างาน
4
การกำหนดเป้าหมายและการประเมินผลงานรายบุคคล
1-2 วัน
ฝ่ายบุคคล/หัวหน้างาน
5
การเขียน KPI และการวัดผลงาน
1-2 วัน
ฝ่ายบุคคล/หัวหน้างาน
6
การประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้บังคับบัญชา
1 วัน
หัวหน้างาน
7
เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job Training
1 วัน
ฝ่ายบุคคล/หัวหน้างาน

Address

219/29 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Phone

037-620141, 083-7782523

E-mail

training2.ap1@gmail.com