งานรับเหมาก่อสร้าง

งานรับเหมาก่อสร้างทั่วไป

งานต่อเติมก่อสร้าง

และงานสั่งทำอื่นๆ

MENU

C O N S T R U C T I O N

OUR WORK

WORKINGS

ผลงานรับเหมาก่อสร้าง

พ.ศ. 2560

1 โครงการ

พ.ศ. 2561

5 โครงการ

บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

งานสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย โรงงานโออิชิ เทรดดิ้ง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

งานรื้อถอนตัวอาคาร บจก.กระดาษสหไทย (บ.มิตรผล)

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เหล็กแสงเจริญ (2016) จำกัด

งานรับเหมาก่อสร้างบ้าน สถานที่ เกษตร-นวมินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มูลค่า 3,000,000 บาท/Unit จำนวน 1 Unit

งานรับเหมาก่อสร้างห้องเช่า สถานที่ ตำบลครองเจ็ด อำเภอหลวง จังหวัดปทุมธานี

มูลค่า 2,000,000 บาท/Unit จำนวน 1 Unit

SAFETY FIRST