สมัครสมาชิกแบบ VIP พร้อมกับสิทธิพิเศษมากมาย
หลักสูตรด้านความปลอดภัย

ใบประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรม

5/5

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ house Training และในแบบ Public Training” โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม Ap-one corporation co.,ltd (บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด) จังหวัดปราจีนบุรี

ลงทะเบียนสมาชิก VIPที่อยู่ที่ทำงานE-mailLine


สื่ออินเตอร์เน็ตโบรชัวร์ เอพี-วันมีคนแนะนำ