ผลงานที่ผ่านมา

WORKINGS

ผลงานการฝึกอบรมด้าน

ความปลอดภัยที่ผ่านมา

พ.ศ. 2558

3 โครงการ

พ.ศ. 2560

1 โครงการ

พ.ศ. 2561

3 โครงการ

พ.ศ. 2562

36 โครงการ

บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

IN - House Training

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้นสำหรับลูกจ้างทั่วไป

และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซิลเวอร์ แซค โปรดักชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด,

บริษัท เทคนิคคัล โซลูชั่น จำกัด

IN - House Training

หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งนั่งร้าน และการตรวจสอบนั่งร้าน

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สวรรค์ คอนสตรัลชั่น แอน แมเนจเม้นท์ จำกัด

IN - House Training

หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมใน

การทำงาน

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เขตบางคอแหลม ร่วมกับ

บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

IN - House Training

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท แอลพลา แพคเกจจิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด

IN - House Training

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ณ บริษัท สุรพล ซูพรีม ฟู้ดส์ จำกัด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น

จำกัด

IN - House Training

หลักสูตรฝึกอบรม Hazard Identification and Assessment Hazard

Prevention and Control

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น

จำกัด

IN - House Training

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ณ บริษัท สุรพล ซูพรีม ฟู้ดส์ จำกัด

รุ่นที่ 2

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น

จำกัด

IN - House Training

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น

จำกัด

IN - House Training
หลักสูตรฝึกอบรมความความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น(4 ผู้) ณ บริษัท เอสดับบลิว ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จัดโดย บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

IN - House Training
หลักสูตรฝึกอบรมISO 9001:2015 (Training Course Outline: Professional Requirement for ISO 9001:2015)" ณ บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จัดโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

SAFETY FIRST