ผลงานที่ผ่านมา

WORKINGS

ผลงานการติดตั้งซ่อมบำรุง

และตรวจสอบ

พ.ศ. 2566

81 โครงการ

พ.ศ. 2565

172 โครงการ

พ.ศ. 2564

131 โครงการ

พ.ศ. 2563

71 โครงการ

พ.ศ. 2562

27 โครงการ

พ.ศ. 2561

14 โครงการ

พ.ศ. 2560

10 โครงการ

บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV ภายใน และภายนอก

ผู้ว่าจ้าง : โรงงานแคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV ภายใน และภายนอก

ผู้ว่าจ้าง : โรงงานแคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV ภายใน และภายนอก

ผู้ว่าจ้าง : โรงงานแคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV ภายใน และภายนอก

ผู้ว่าจ้าง : โรงงานแคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV ภายใน และภายนอก

ผู้ว่าจ้าง : โรงงานแคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV ภายใน และภายนอก

ผู้ว่าจ้าง : โรงงานแคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV ภายใน และภายนอก

ผู้ว่าจ้าง : โรงงานแคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV ภายใน และภายนอก

ผู้ว่าจ้าง : โรงงานแคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV ภายใน และภายนอก

ผู้ว่าจ้าง : โรงงานแคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV ภายใน และภายนอก

ผู้ว่าจ้าง : โรงงานแคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV ภายใน และภายนอก

ผู้ว่าจ้าง : โรงงานแคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV ภายใน และภายนอก

ผู้ว่าจ้าง : โรงงานแคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

Gravel stone fill at Transformer room

ผู้ว่าจ้าง : Seagate Technology (Thailand) Ltd.

Repair Gutter for Protection Water flood at Bus Parking

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

Repair Pond Support Factory Drainage

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

งานทำรั้วประตู

ผู้ว่าจ้าง : Daicel Safety System (Thailand) Co.,Ltd

งานติดตั้งห้องน้ำ

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

งานซ่อมแซมสถานีการไฟฟ้า ภาซี 2

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซิเมนส์จำกัด

งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV ภายใน และภายนอก

ผู้ว่าจ้าง : โรงงานแคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

Concrete road repaired inside of Phachi 2 Substation

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซิเมนส์ จำกัด

Maintenance fot Air0Conditioning System

ผู้ว่าจ้าง : สถานีไฟฟ้าแรงสูง นครราชสีมา 3

SAFETY FIRST