หลักสูตรบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

In-House Training Course​

ลำดับ หัวข้อ ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย สมัคร สมาชิก
1
กฎหมายหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ผู้บริหารควรรู้
1 วัน
ฝ่ายบุคคล/หัวหน้างาน
2
กฎมายแรงงาน(ใหม่) สำหรับผู้บริหารและนักบริหารงานบุคล
1 วัน
ฝ่ายบุคคล/หัวหน้างาน
3
การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือน
1 วัน
ฝ่ายบุคคล
4
วินัยและการลงโทษทางวินัย
1 วัน
ฝ่ายบุคคล/หัวหน้างาน
5
การจัดทำข้อบังคับการทำงานที่ถูกต้องเป็นอย่างไร
1-2 วัน
ฝ่ายบุคคล
6
สรรหาคัดเลือกอย่างไร ให้ได้คนดีมีคุณภาพ
1-2 วัน
ฝ่ายบุคคล
7
ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
1 วัน
ฝ่ายบุคคล/พนักงานทั่วไป
8
การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
1-2 วัน
หัวหน้างาน

Address

219/29 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Phone

037-620141, 083-7782523

E-mail

training2.ap1@gmail.com