บริษัท เอพี-วันคอร์ปอเรชั่น คือ ผู้นำด้านอุปกรณ์นิรภัย และ ความปลอดภัยทุกประเภทมากกว่า 100 รายการ                 เป็นผู้นำงานบริการด้านความปลอดภัยในประเทศไทยส่งมอบความไว้วางใจ คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ                 คุณภาพดี มาตรฐานสากล อาทิเช่น รองเท้าเซฟตี้, หมวกนิรภัย, แว่นตาเซฟตี้, ถุงมือกันสารเคมี, ชุดกันสารเคมี,หน้ากากกันสารพิษ, อุปกรณ์กันตก, อุปกรณ์เซฟตี้ Cleanroom และ ESD Products

บริหารจัดการด้านความปลอดภัย

โครงการก่อสร้าง

การบริการจัดการด้านความปลอดภัยโครงการก่อสร้าง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง การวางแผนด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 

การควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการทำงานซึ่งสถานที่ก่อสร้างนั้นๆ ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

R E S P O N S I B I L I T I E S

 • ดูแลแผนกความปลอดภัย และ สำนักงาน
 • ประสานงานกับเจ้าของกิจการ,ผู้รับเหมาและอื่นๆ
 • ความปลอดภัยผู้รับเหมาเกี่ยวกับที่ทำงาน
 • อบรมพนักงานใหม่และฝึกอบรมพนักงานใหม่ทุกปี
 • พิจารณาและอนุมัติใบอนุญาต
 • พิจารณาและอนุมัติ JSA หรือ WI
 • พิจารณาเอกสารด้านความปลอดภัยทั้งหมดของผู้รับเหมา
 • รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยประจำวันให้กับเจ้าของกิจการ
 • รายงานการตรวจความปลอดภัยประจำสัปดาห์
 • ประชุมด้านความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับผู้รับเหมา
 • รายงานความปลอดภัยประจำเดือนกับเจ้าของกิจการ
 • ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำเดือนกับผู้รับเหมา
 • ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์

OUR WORK

หนังสือรับรอง

C E R T I F I C A T E

Address

219/29 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Phone

037-620141, 085-8903038

E-mail

Apichart.safety@gmail.com

SAFETY FIRST