บริษัท เอพี-วันคอร์ปอเรชั่น คือ ผู้นำด้านอุปกรณ์นิรภัย และ ความปลอดภัยทุกประเภทมากกว่า 100 รายการ                 เป็นผู้นำงานบริการด้านความปลอดภัยในประเทศไทยส่งมอบความไว้วางใจ คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ                 คุณภาพดี มาตรฐานสากล อาทิเช่น รองเท้าเซฟตี้, หมวกนิรภัย, แว่นตาเซฟตี้, ถุงมือกันสารเคมี, ชุดกันสารเคมี,หน้ากากกันสารพิษ, อุปกรณ์กันตก, อุปกรณ์เซฟตี้ Cleanroom และ ESD Products

T R A I N I N G – S A F E T Y

สถาบัน ฝึกอบรม ด้านความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ ครบวงจร บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม บริการตรวจสอบไฟฟ้าโรงงาน หลักสูตร จป ครบวงจร หลักสูตรเครนและปั้นจั่น บริการตรวจสอบอาคาร บริการ: อบรมความปลอดภัยการทำงาน, อบรม จป บริหาร

ลำดับ หลักสูตร (In-House Training และ Public Training) สถานที่ รายละเอียด
1
หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัย
- จป.ระดับเทคนิค
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- จป.ระดับหัวหน้างาน
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- จป.ระดับบริหาร
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3
หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้น
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4
หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5
หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น(4 ผู้)
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
6
หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7
หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้านสูง
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
8
หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
9
หลักสูตรบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
10
หลักสูตรระบบคุณภาพ ISO 9001
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
11
หลักสูตรการบริหารองค์กร
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
12
หลักสูตรความรู้ทั่วไป
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MENU

T R A I N I N G – S A F E T Y

Address

219/29 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Phone

037-620141, 083-7782523

E-mail

training2.ap1@gmail.com