งานซ่อมบำรุงและรับเหมาก่อสร้าง​

งานบริการ

งานติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องจักร

งานติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ

งานติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบ CCTV กล้องวงจรปิด

งานติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

งานติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

งานออกแบบ และปรับปรุงภายในอาคาร

งานป้ายต่างๆ

งานติดตั้งมู่ลี่ และผ้าม่าน

และงานสั่งทำอื่นๆ

งานรับเหมาก่อสร้างทั่วไป

งานต่อเติมก่อสร้าง

และงานสั่งทำอื่นๆ

MENU

C O N S T R U C T I O N – S A F E T Y

OUR WORK

WORKINGS

ผลงานการติดตั้งซ่อมบำรุง

และรับเหมาก่อสร้าง

พ.ศ. 2560

10 โครงการ

พ.ศ. 2561

19 โครงการ

บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV ภายใน และภายนอก

ผู้ว่าจ้าง : โรงงานแคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

Concrete road repaired inside of Phachi 2 Substation

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซิเมนส์ จำกัด

Maintenance fot Air0Conditioning System

ผู้ว่าจ้าง : สถานีไฟฟ้าแรงสูง นครราชสีมา 3

งานทำรั้วประตู

ผู้ว่าจ้าง : Daicel Safety System (Thailand) Co.,Ltd

งานติดตั้งห้องน้ำ

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

งานซ่อมแซมสถานีการไฟฟ้า ภาซี 2

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซิเมนส์จำกัด

SAFETY FIRST